Ferie og fridager

MånedAntall skoledagerFerie og fridager
August8Skolestart: mandag 22.08.22
September22
Oktober16Høstferie f.o.m 03.10.22 t.o.m 07.10.22
November22
Desember15Siste skoledag før jul: onsdag 21.12.22 Juleferie f.o.m 22.12.22-02.01.23
Januar21Første skoledag etter jul: tirsdag 03.01.23
Februar15Vinterferie f.o.m. 20.02.23 t.o.m 24.02.23
Mars23
April14Siste skoledag før påskeferie 31.03.23 Påskeferie f.o.m 03.04.23 t.o.m 10.04.23 Første skoledag etter påskeferie 11.04.23
Mai18Fridag 01.05.23 (Arbeidernes dag) Fridag 17.05.23 (Grunnlovsdag) Fridag 18.05.23 (Kristi Himmelfartsdag) Fridag 19.05.23 (Inneklemt dag) Fridag 29.05.23 (2. pinsedag)
Juni16Siste skoledag: torsdag 22.06.23
Sum skoledager190

Elevenes skoleår har 190 skoledager innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 7 planleggingsdager for personalet.

Planleggingsdager:
16. – 19. august 2022
2. januar 2023
25. – 26. juni 2023