Its Learning

Dialog mellom hjem og skole
Its Learning (ITL) er en læringsplattform som brukes av lærere, elever, administrasjonsansatte og foreldre over hele verden.

På Montessoriskolen Lyse er ITL skolens kommunikasjonsverktøy mellom skole og hjem. Her legges ut informasjon fra administrasjonen og gruppene, samt at foreldre kan henvende seg til ansatte ved skolen gjennom e-post tjenesten. Elevene på 5. til 10. trinn bruker ITL til å levere hjemmeoppgaver for å gjøre seg kjent med læringsplattform som verktøy til senere studier.

For mer informasjon se: itslearning