Skolen vår

munchvindu_h400Montessoriskolen Lyse er en pedagogisk alternativ grunnskole, og har som mål å utvikle og formidle et skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på Maria Montessoris filosofi og læringsprinsipper.

Skolen vår ligger i idylliske Villa Lyse som ligger på Ullerntoppen i Oslo. Montessoriskolen Lyse ble startet i 1993 og er en av de eldste montessoriskolene i Norge.

Villa Lyse ble bygget i 1933, og er tegnet av arkitekten Arnstein Arneberg. Arneberg er også arkitekten bak Oslo Rådhus. Villa Lyse har tidligere tilhørt familien Astrup, og Montessoriskolen Lyse har holdt til i bygget siden 2002.

Skolen følger Læreplan for Montessoriskolen som er godkjent av Utdanningsdirektoratet og er basert på Maria Montessori sin pedagogikk. Montessorimateriell stimulerer barnas interesser og lærelyst i trå med kunnskap om barnas utviklingsfaser. Ved uavbrutte arbeidsperioder får barna frihet til å forfølge sin nysgjerrighet.

Lærerne, pedagogikken og miljøet gir barna eierskap til egen læring, sikrer livslang læringsglede og gjør barna best rustet for livet.

Velkommen til oss.