Montessori i Norge


Pedagogikken ble utviklet av Maria Montessori (1870-1952) som var Italias
første kvinnelige lege. Hun fikk sin første ansettelse som lege på barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma, og der kom hun for første gang i kontakt med utviklingshemmede barn. Hun observerte at barna var helt uten stimulering, men erfarte at barna kunne lære mye, bare de fikk tilrettelagt undervisning. Gjennom sitt arbeid med disse barna ble hun stadig mer overbevist om at deres problemer var vel så meget av pedagogisk som av medisinsk art. Dette førte Maria Montessori videre til studier i pedagogikk. Mer om Maria Montessori

Når startet det?
Den første montessoribarnehagen i Norge ble stiftet i 1969, og den første barneskolen i 1989. I dag er det 90 barneskoler og 30 ungdomsskoler fordelt over hele landet. Montessoriskolene forplikter seg til å følge Friskoleloven, og betegnes som en anerkjent pedagogisk retning på lik linje som Steinerskolen. Montessoriskolene har sin egen læreplan; «Læreplan for Montessorskolen». Den ble først utarbeidet i 2007 av Montessori Norge, og er fra høsten 2020 kommet ut i revidert utgave. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, som likeverdig til den offentlige skoles læreplan.

Kurs og utdanning
Lærerne som jobber ved montessoriskolene har spesialkompetanse innen montessoripedagogikk. Dette i tillegg til annen lærerutdanning eller fagkompetanse. Utdanningen er tilrettelagt i henhold til de ulike utviklingsstadiene Maria Montessori beskrev, og i grunnskolen er det utdanningen for aldersgruppene 6-15 år som er mest relevant. Denne utdanningen kan lærere ta flere steder i verden. I Norge kan man studere ved Waterpark Montessori International, eller ved Høyskolen i Sør-Øst Norge. Begge deler er deltidsstudier som studentene vanligvis følger ved siden av en jobb ved montessoriskole eller montessoribarnehage.

Mer om kurs og utdanning