Skolehverdagen

Montessoriskolen Lyse er en heldagsskole, noe som betyr at barna har pedagogisk tilsyn fra kl. 08.00 – kl. 15.00. Skoledagen består av to lengre arbeidsøkter, med lunsj og lang felles utetid midt på dagen. Lunsjen legges opp som en hyggelig samværsstund. Gjerne med høytlesning, eller samtaler rundt gruppebord. Arbeidsoppgaver i forbindelse med lunsjen rullerer mellom elevene.

Innholdet av arbeidsøktenen varierer fra uke til uke. Øktene styres av lærernes planer, og elevenes arbeid og utvikling. Elevene blir presentert for nye aktiviteter individuelt eller i mindre grupper, og arbeider videre med oppgavene individuelt eller med samarbeidspartnere. Denne arbeidsmetoden legger tilrette for at elevene får følge sin egen progresjon, og at undervisingen er tilrettelagt hvert enkelt barn.

I løpet av arbeidsøktene har elevene anledning til å ta seg pauser fra arbeidet i lesekrok eller ved «snack» bord ved behov.