Ungdomsskolen

Montessoriskolen Lyse er en friskole for 1. – 10. trinn. Gjennom montessoripedagogikken, tverrfaglige arbeidsmåter og aldersblandede grupper kan barna utvikle sin faglige og sosiale kompetanse. Målet er å danne en trygg ramme hvor behovet for tilhørighet og selvutfoldelse kan prøves ut, reflekteres over og korrigeres sammen med venner og voksne de kjenner. 

Gjennom elevbedrift, ansvar for fellesskapet og samarbeidsoppgaver møtes behovet for økonomisk selvstendighet, kritisk tenkning og etisk bevissthet. ​Våre engasjerte lærere gir elevene den støtten de trenger i sin utvikling og lar dem gjøre oppdagelser og erfaringer. Maria Montessori observerte og beskrev fire utviklingstrinn fra barnet blir født til de er voksne. Skolen er bygget opp slik at den best mulig tilrettelegger for ungdommenes behov. Ungdomsskolen skal bygge på et utdanningsløp som starter i montessori-barnehagen og -barneskolen. Dette utdanningsløpet gir ungdommene det beste utgangspunktet for å møte videre skolegang, læring og senere livet som voksen.

“Læreplan for montessoriskolen, Fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår”​, uttrykker et svært tydelig alternativ til norsk offentlig skole.  De fysiske rammene er ikke begrenset til skolebygget. Byen og lokalsamfunnet benyttes til å skaffe informasjon og praktiske erfaringer og danner bakgrunn for videre faglig forskning.

Skoleåret er delt inn i fordypningsområder der ungdommene forsker og fordyper seg i ulike temaer. Arbeidsmetoden er bygget opp rundt en “Tre-stegs-modell” der nytt fagstoff blir definert i en tverrfaglig sammenheng. Lærerne på skolen tilrettelegger for nøkkelpresentasjoner og planlegger, i samarbeid med den enkelte elev, fordypningsområder. Lærer og elev har tett dialog og eleven vil få vurderinger om faglig og sosial utvikling fortløpende gjennom skoleåret.