Skoleplass

Styret har vedtatt å ta inn 18 elever på 1. trinn 2021, og vedtak for antall elever på 8. trinn fattes i desember 2020. Fristen for søknad til 1. trinn er nytt av året og er 1. november 2020. For ungdomsskolen er fristen 1. februar 2021.

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsskjema gjelder både for barne- og ungdomsskolen.
Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Søknadsfrister for skoleåret 2021/2022
Barneskolen: 1. november 2020
Ungdomsskolen: 1. februar 2021

Comments are closed