Skoleplass

Styret har vedtatt å ta inn 18 elever på førstetrinn, og 15 elever på 8. trinn fra høsten 2020. Fristen for ungdomsskolen er 1. februar 2020. Vi inviterer til et informasjonsmøte om ungdomsskolen torsdag 9. januar klokken 18.00.

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsskjema gjelder både for barne- og ungdomsskolen.
Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Søknadsfrister for skoleåret 2020/2021
Barneskolen: 1. desember 2019
Ungdomsskolen: 1. februar 2020

Comments are closed