Skoleplass

Styret har vedtatt å ta inn 18 elever til 1. trinn i 2022 og vedtak for 8. trinn fattes i desember 2021. Fristen for søknad til 1. trinn er nytt av året og er 1. november. For ungdomsskolen er fristen 1. februar 2022. 

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsskjema gjelder både for barne- og ungdomsskolen.
Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Søknadsfrister for skoleåret 2022/2023
Barneskolen 1. november 2021
Ungdomsskolen 1. februar 2022