Skoleplass

 

Det er vedtatt å ta inn 20 elever på førstetrinn fra høsten 2019. Ungdomsskolen starter også opp i august 2019. Søknadsskjema gjelder både for barne- og ungdomsskolen. Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 1. desember. 

Comments are closed