Skoleplass

Styret har vedtatt å ta inn 18 elever til 1. trinn i 2024 og vedtak for 8. trinn fattes i desember 2023. Fristen for søknad til 1. trinn er 1. november. For ungdomsskolen er fristen 1. februar 2024. 

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsskjema gjelder både for barne- og ungdomsskolen.
Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Søknadsfrister for skoleåret 2024/2025
Barneskolen 1. november 2023
Ungdomsskolen 1. februar 2024