Ofte stilte spørsmål

 
Hvordan søker vi skoleplass?
Benytt det elektroniske søknadsskjemaet som ligger på hjemmesiden. Fristen for skoleåret 2018/19 var 1. desember. For skoleåret 2018/19 er fristen gått ut, men vi har løpende inntak om det skulle bli ledige plasser.

 
Kan jeg komme på besøk?
Skolen er åpen for observasjon for forledre som har barn ved skolen. Vi tar også i mot besøk av interesserte foreldre, studenter og andre så sant vi har kapasitet til dette. Ta kontakt med kontoret for å avtale tid.

 
Må vårt barn ha gått på montessoribarnehage for å gå på en montessoriskole?
Barn med montessoribakgrunn tilpasser seg lettere og raskere vårt skolesystem. Barn med montessoribakgrunn har prioritet ved inntak.

 
Hvor mange elever er det per lærer?
Det er mellom 12 og 15 elever per kontaktlærer. I gruppene er det flere pedagoger samtidig i undervisningstiden.

 
Har elevene lekser?
Skolen har utvidet antall undervisningstimer og eleven gjør sitt skolearbeid her. De eldre elevene (5. – 7. trinn) har en hjemmeoppgave i uken som de leverer elektronisk på Its learning.

 
Hvordan takler elevene overgangen fra en montessoriskole til en vanlig offentlig skole, eksempelvis fra barneskolen til ungdomsskolen?
Overgang til ungdomskolen går veldig fint. Elevene er vant til svært varierte arbeidsformer og har derfor ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

 
Følger Montessoriskolen offentlig læreplan?
Vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

 
Har elevene andre fag på montessoriskolen enn offentlig skole?
Vi har i stort sett de samme fagene som offentlig skole, forskjellen er måten vi underviser på. Elevene har lengre skoledager og mer tid til å fordype seg i de ulike områdene.

 
Hvilken utdanning har lærerne?
Lærene har lærerutdanning samt montessoriutdanning. Skolen etterstreber at alle lærere har montessoripedagogisk utdannelse og tilbyr alltid etterutdanning i dette for ansatte som ikke har det.

 
Hvor mye koster det å gå på en montessoriskole?
Det varierer fra skole til skole, men det er satt en øvre grense for hvor mye skolene kan ta. Variasjonen i pris skyldes mye skolenes leiekostnader i henhold til skolebygget. På Montessoriskolen Lyse koster det 2731 kr. per måned i elleve måneder i året.

 
Testes elevene i nasjonale prøver?
Ja, elevene på 5. trinn tar nasjonale prøver som vurderer elevenes ferdigheter i lesing, regning og deler av faget engelsk. Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har og vil derfor sees i sammenheng med annen relevant informasjon om elevene.