Alternativ «Åpen dag»

I 2020 stoppet Covid-19 oss fra å ha åpen dag som vanlig.  Vi laget derfor denne informasjonsvideoen for å presentere oss.

Ta kontakt om du har spørsmål.