Ny læreplan høsten 2020

Høsten 2020 tar norske montessoriskoler i bruk den reviderte Læreplanen for montessoriskolen. Læreplanen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2020. Læreplan for montessoriskolen er et selvstendig læreplanverk, og ikke et tillegg til den offentlige læreplanen, LK20. Montessoriskoler som er godkjent for å drive alternativ pedagogikk etter Læreplan for montessoriskolen er…

Les mer

Søknadsfrist skoleåret 2020/21

Søknadsfristen for 1. trinn er 1. november 2020. Søknadsfristen for 8. trinn er 1. februar 2021. Styret har fattet vedtak om å ta inn 18 elever til 1.  trinn, og vedtak om antall elever på 8. trinn fattes i desember. Skolen har inntaksreglement som legges til grunn ved behandling av…

Les mer

Barnets utvikling

Pedagogikken deler barnets utvikling inn i fire stadier, hvorav hver av disse er delt inn i to underfaser. I den første fasen legges grunnlaget, mens i fase to «forfines» grunnlaget. For hvert utviklingstrinn er en ny form for selvstendighet i fokus. Montessori mente at selvstendighet er det endelige målet med all utvikling og utdanning. Første…

Les mer

Vi åpner ungdomsskole

19. august 2019 åpnet Villa Lyse dørene opp til ny ungdomsskole. Her skaper vi en trygg ramme for ungdom hvor behovet for tilhørighet og selvutfoldelse kan prøves ut, reflekteres over og korrigeres. Gjennom elevbedrift, ansvar for fellesskapet og samarbeidsoppgaver møtes behovet for økonomisk selvstendighet, kritisk tenkning og etisk bevissthet. ​Våre…

Les mer