Ledige stillinger

Montessoriskolen Lyse søker spesialpedagog, og to lærere i barne- og ungdomsskolen (100 % vikariat) fra august 2021.

Vi mener at alle barn fortjener et godt og trygt skolemiljø der de møter engasjerte voksne som motiverer dem til å utvikle sitt fulle potensiale. Montessoriskolen Lyse tilbyr et slikt skolemiljø! Vår skole følger den anerkjente, internasjonale, pedagogiske retningen utformet av Dr. Maria Montessori. Dette er det størst voksende alternative til den offentlige skolen i Norge, og det er fra 1990 til i dag etablert 90 montessoriskoler spredt over hele landet. 

Ønsker du å vite mer om stillingene?

Comments are closed