Fokus på fellesskap

Montessoriskolen Lyse er opptatt av at alle skal føle seg respektert og inkludert, og tradisjonen tro starter vi skoleåret med aktiviteter og oppgaver som er med på å styrke felleskapet på kryss og tvers av alder og interesser. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen nettside (nullmobbing.no) om inkludering og mobbing. Den kan det være nyttig for dere hjemme å ta en titt på for å få informasjon om mobbing og rettigheter, samt lære mer om forebyggende tiltak på fritiden. Se for eksempel kapittelet «Vaksne skaper vennskap».