Alternativ «Åpen dag»

Grunnet Covid-19 har skolen ikke anledning til å invitere til åpen dag denne høsten. Vi har derfor valgt å lage en informasjonsvideo som vil bli lagt ut på hjemmesiden. Ta kontakt om du har spørsmål.

Les mer

Ny læreplan høsten 2020

Høsten 2020 tar norske montessoriskoler i bruk den reviderte Læreplanen for montessoriskolen. Læreplanen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2020. Læreplan for montessoriskolen er et selvstendig læreplanverk, og ikke et tillegg til den offentlige læreplanen, LK20. Montessoriskoler som er godkjent for å drive alternativ pedagogikk etter Læreplan for montessoriskolen er…

Les mer

Søknadsfrist skoleåret 2020/21

Søknadsfristen for 1. trinn er 1. november 2020. Søknadsfristen for 8. trinn er 1. februar 2021. Styret har fattet vedtak om å ta inn 18 elever til 1.  trinn, og vedtak om antall elever på 8. trinn fattes i desember. Skolen har inntaksreglement som legges til grunn ved behandling av…

Les mer

Barnets utvikling

Pedagogikken deler barnets utvikling inn i fire stadier, hvorav hver av disse er delt inn i to underfaser. I den første fasen legges grunnlaget, mens i fase to «forfines» grunnlaget. For hvert utviklingstrinn er en ny form for selvstendighet i fokus. Montessori mente at selvstendighet er det endelige målet med all utvikling og utdanning. Første…

Les mer