Takker Lyse elevene

Prosjektet Barn på flukt 2015 og SOS-barnebyer mottok i høst penger fra elevene på Montessori Lyse gjennom en felles skolejogg. Skolen har nå mottatt en fin takk fra SOS-barnebyer og Generalsekretær Svein Grønnern. Elevgruppenes julekalender i 2015 var SOS-barnebyers Omvendt Julekalender- gi i stedet for å få. Barna bidro til…

Les mer

Kult forbilde

Intervjuet av Aftenposten Junior. Lykke (12) og Peder (11) er elever på Montessori Lyse i Oslo. De stod på første rad da Isac Elliot kom på scenen. De synes det er kult at han engasjerer seg mot digital mobbing. – Han er et forbilde for mange. Når han sier at…

Les mer

Barnets utvikling

Pedagogikken deler barnets utvikling inn i fire stadier, hvorav hver av disse er delt inn i to underfaser. I den første fasen legges grunnlaget, mens i fase to «forfines» grunnlaget. For hvert utviklingstrinn er en ny form for selvstendighet i fokus. Montessori mente at selvstendighet er det endelige målet med all utvikling og utdanning. Første…

Les mer