Abonnere på Montessori?

magasin-nyhetMontessori magasin utgis 4 ganger i året. Magasinet er et kombinert medlemsblad og fagtidsskrift med mye interessant og oppdatert kunnskap. Bli medlem av Norges Montessoriforbund å få bladet levert i postkassen for 350 kroner i året.

Som medlem er du også med på å støtte forbundets arbeid. For mer informasjon gå inn på montessorinorge.no eller send en epost til post@montessorinorge.no for å melde deg inn.