Søknadsfrist barneskole

Søknadsfristen for 1. trinn er 1. november 2023. Skolens styre har fattet vedtak om å ta inn 18 elever til 1.  trinn og inntaksreglementet legges til grunn ved behandling av søknadene. Opptak på de øvrige trinnene gjøres fortløpende om det skulle være plass. Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen.

 

Her finner du søknadsskjema