Søknadsfrist skoleåret 2023/24

Søknadsfristen for 1. trinn er 1. november 2023. Søknadsfristen for 8. trinn er 1. februar 2024 Styret har fattet vedtak om å ta inn 18 elever til 1.  trinn, og vedtak om antall elever på 8. trinn fattes i desember. Skolen har inntaksreglement som legges til grunn ved behandling av søknadene. Opptak på de øvrige trinnene gjøres fortløpende om det skulle være plass. Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen.

Her finner du søknadsskjema