Søknadsfrist ungdomsskole

Søknadsfristen for ungdomsskolen er 1. februar 2024 og skolens inntaksreglement legges til grunn for inntaket. Opptak på de øvrige trinnene gjøres fortløpende om det skulle være plass. Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen.
 
Her på ungdomsskolen skaper vi en trygg ramme for elevene hvor behovet for tilhørighet og selvutfoldelse kan prøves ut, reflekteres over og korrigeres. Gjennom elevbedrift, ansvar for fellesskapet og samarbeidsoppgaver møtes behovet for økonomisk selvstendighet, kritisk tenkning og etisk bevissthet. Våre engasjerte lærere gir elevene den støtten de trenger i sin utvikling og lar dem gjøre oppdagelser og erfaringer.

Fyll inn søknadsskjema