Søknadsfrist ungdomsskole

Skoleåret er gang og søknadsfristen for ungdomsskolen er 1. februar. Her skaper vi en trygg ramme for ungdom hvor behovet for tilhørighet og selvutfoldelse kan prøves ut, reflekteres over og korrigeres. Gjennom elevbedrift, ansvar for fellesskapet og samarbeidsoppgaver møtes behovet for økonomisk selvstendighet, kritisk tenkning og etisk bevissthet. ​Våre engasjerte lærere gir elevene den støtten de trenger i sin utvikling og lar dem gjøre oppdagelser og erfaringer.

Fyll inn søknadsskjema

https://youtu.be/axoKWEMUm74