Takker Lyse elevene

SOS-barnebyerProsjektet Barn på flukt 2015 og SOS-barnebyer mottok i høst penger fra elevene på Montessori Lyse gjennom en felles skolejogg. Skolen har nå mottatt en fin takk fra SOS-barnebyer og Generalsekretær Svein Grønnern. Elevgruppenes julekalender i 2015 var SOS-barnebyers Omvendt Julekalender- gi i stedet for å få. Barna bidro til innsamlingen ved å gjøre en jobb hjemme i førjulstida, for eksempel vaske, rydde, gå tur med hunden eller måke snø. På denne måten opplevde elevene at de gjorde en egeninnsats for det beløpet de ga. Størrelsen på beløpet var det opp til hver familie å bestemme, og nå er også disse pengene på vei til prosjekter i SOS-barnebyer regi.

Barna på Lyse vil fortsette å ha fokus på å hjelpe andre barn gjennom SOS-barnebyer.