Vi åpner ungdomsskole

19. august 2019 åpnet Villa Lyse dørene opp til ny ungdomsskole. Her skaper vi en trygg ramme for ungdom hvor behovet for tilhørighet og selvutfoldelse kan prøves ut, reflekteres over og korrigeres.

Gjennom elevbedrift, ansvar for fellesskapet og samarbeidsoppgaver møtes behovet for økonomisk selvstendighet, kritisk tenkning og etisk bevissthet. ​Våre engasjerte lærere gir elevene den støtten de trenger i sin utvikling og lar dem gjøre oppdagelser og erfaringer. 

Les mer om ungdomsskolen